خاطرات موتور سیکلت
بستن

خاطرات موتور سیکلتMotorcycle Memories

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خاطرات موتور سیکلت
پیش نمایش

محصولایران
مستند «خاطرات موتور سیکلت» در زمان جنگ هشت ساله دفاع مقدس اتفاق می افتد. جوان هایی در تهران مشغول موتورسواری و خوش گذرانی شان بودند که شهید «چمران» از آن ها می خواهد با مهارتشان در موتورسواری به میدان جنگ بیایند و در ستاد جنگ های نامنظم حضور داشته باشند. کارگردان به سراغ این جوانان دیروز که هر کدام امروز به کاری مشغولند، رفته است.