پوستر فیلم  میراث آلبرتا 3

میراث آلبرتا 3

Alberta Legacy 3

مستندایرانی
.1ساعت و12دقیقه
مستند «میراث آلبرتا 3» درباره‌ مهاجرت نخبگان به خارج از کشور است. هر سال پس از اتمام دوره‌ کارشناسی، تعداد زیادی از دانشجویان نخبه‌ ایرانی به آمریکا و...

عوامل سازنده مستند میراث آلبرتا 3

حسین شمقدری
محمدحسن مددی
حسین شمقدری

درباره مستند میراث آلبرتا 3

مستند «میراث آلبرتا 3» درباره‌ مهاجرت نخبگان به خارج از کشور است. هر سال پس از اتمام دوره‌ کارشناسی، تعداد زیادی از دانشجویان نخبه‌ ایرانی به آمریکا و اروپا سفر کرده و تحصیل خود را در دانشگاه‌ های برتر آن جا ادامه می‌ دهند. لذا این مستند ادامه ای از مستند های میراث آلبرتا یک و دو است.