موگلی: افسانه جنگل
بستن

موگلی: افسانه جنگل

Mowgli: Legend of the Jungle

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  موگلی: افسانه جنگل
پیش نمایش

کارگردان: Andy Serkis

فیلم «موگلی افسانه جنگل» درباره کودکی خردسال است که در جنگل و در کنار حیوانات زندگی می‌ کند و برای نجات جان خود باید با «شیر خان» قدرتمند ترین ببر جنگل مبارزه کند. از سوی دیگر، گروهی از انسان‌ ها که قصد نابودی جنگل را دارند از راه می‌ رسند.

بازیگران فیلم موگلی: افسانه جنگل

عوامل سازنده فیلم موگلی: افسانه جنگل