پوستر فیلم  فانوس اوفا

فانوس اوفا

مستندایرانی
.24دقیقه
مستند «فانوس اوفا» روایت زندگی «عالمف محمد مصطفویچ» از اهالی «اوفا» از جمهوری «باشقیرستان» در روسیه است. فعالیت‌ های دینی‌ او از جمله احداث مسجد «اخلاص» ترویج معارف اسلام و ساخت برنامه تلویزیونی «بالکش» است.

عوامل سازنده مستند فانوس اوفا

مهدی مطهر
عرفان نوایی

خلاصه محتوا

مستند «فانوس اوفا» روایت زندگی «عالمف محمد مصطفویچ» از اهالی «اوفا» از جمهوری «باشقیرستان» در روسیه است. فعالیت‌ های دینی‌ او از جمله احداث مسجد «اخلاص» ترویج معارف اسلام و ساخت برنامه تلویزیونی «بالکش» است.