پوستر فیلم  شمشیرزن دوره گرد: پایان

شمشیرزن دوره گرد: پایان

فیلمژاپنی
.2ساعت و18دقیقه
فیلم «شمشیرزن دوره گرد: پایان» داستان «کنشین هیمورا» شمشیرباز افسانه ای است. او مدتی است که شمشیر را کنار گذاشته تا در روستای محل زندگی خود با آرامش زندگی کند. اما با تخریب ناگهانی رستوران «آکابکو» که مکان مورد علاقه او برای خوردن غذا است، همه چیز تغییر می کند. وی با پیگیری علت این موضوع میان خرابه ها یادداشتی پیدا می کند که کلمه «جانچو» روی آن نوشته شده است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شمشیرزن دوره گرد: پایان

Keishi Ohtomo
Nobuhiro Watsuki
Naoki Satô
Tsuyoshi Imai

خلاصه محتوا

فیلم «شمشیرزن دوره گرد: پایان» داستان «کنشین هیمورا» شمشیرباز افسانه ای است. او مدتی است که شمشیر را کنار گذاشته تا در روستای محل زندگی خود با آرامش زندگی کند. اما با تخریب ناگهانی رستوران «آکابکو» که مکان مورد علاقه او برای خوردن غذا است، همه چیز تغییر می کند. وی با پیگیری علت این موضوع میان خرابه ها یادداشتی پیدا می کند که کلمه «جانچو» روی آن نوشته شده است.