پوستر فیلم  مردان ایکس

مردان ایکس

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «مردان ایکس» داستان موجودات جهش یافته ای است که توسط انسان ها مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. در این میان موجودی به نام «ایکس من» در تلاش است تا شرایطی به وجود بیاورد تا انسان ها و جهش یافته ها بتوانند به طور مسالمت آمیز با یک دیگر زندگی کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مردان ایکس

Bryan Singer
David Hayter
Michael Kamen

خلاصه محتوا

فیلم «مردان ایکس» داستان موجودات جهش یافته ای است که توسط انسان ها مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. در این میان موجودی به نام «ایکس من» در تلاش است تا شرایطی به وجود بیاورد تا انسان ها و جهش یافته ها بتوانند به طور مسالمت آمیز با یک دیگر زندگی کنند.