پنج سگ کوچولو در جیب منPuppy in My Pocket: Adventures in Pocketville

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پنج سگ کوچولو در جیب من

کارگردان: Todd ResnickOrlando Corradi

محصولایتالیا
انیمیشن کوتاه «پنج سگ کوچولو در جیب من» داستان سگ های کوچکی می باشد که به کمک قلب دوستی ها و قدرت خورشید به کودکان دنیای واقعی کمک می کنند.