ناموجود

یار در خانه و...Yar Dar Khaneh

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  یار در خانه و...

کارگردان: خسرو سینایی

محصولایران
پس از نمایش فیلمی در تلویزیون كه براساس سرنوشت آوارگان لهستانی كه در زمان جنگ جهانی دوم به ایران آورده شدند تهیه شده است، جوانی به نام سهراب در جستجوی بستگانش كه گمان می كند از آوارگان لهستانی هستند، با سازنده فیلم تماس می گیرد...
فیلم‌های پیشنهادی