یک چیز بی خاصیتOne Useless Thing

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  یک چیز بی خاصیت

کارگردان: امین یگانه

محصولایران
مستند «یک چیز بی خاصیت» روایتی از تلاش های یک جوان روستایی است که با کمک یک شرکت دانش بنیان توانست راه حل جلوگیری از دورریز یک محصول را پیدا کند که هم چنین می تواند به اق...
امین یگانه