پوستر فیلم  عاشقی در غربت

عاشقی در غربت

مستندایرانی
.19دقیقه
مستند «عاشقی در غربت» روایت گوشه ای از فعالیت های مرکز فرهنگی امام علی علیه السلام در شهر میلان ایتالیا است.

عوامل سازنده مستند عاشقی در غربت

ابراهیم شفیعی
ابراهیم شفیعی

خلاصه محتوا

مستند «عاشقی در غربت» روایت گوشه ای از فعالیت های مرکز فرهنگی امام علی علیه السلام در شهر میلان ایتالیا است.