پوستر فیلم  عاشقی در غربت

عاشقی در غربت

A lover in Nomadism

مستندایرانی
.19دقیقه
مستند «عاشقی در غربت» روایت گوشه ای از فعالیت های مرکز فرهنگی امام علی علیه السلام در شهر میلان ایتالیا است.

عوامل سازنده مستند عاشقی در غربت

ابراهیم شفیعی
ابراهیم شفیعی

درباره مستند عاشقی در غربت

مستند «عاشقی در غربت» روایت گوشه ای از فعالیت های مرکز فرهنگی امام علی علیه السلام در شهر میلان ایتالیا است.