پوستر فیلم  لگو بتمن

لگو بتمن

.2دقیقه
انیمیشن سریالی «لگو بتمن» درباره ماجراهای کوتاه و با مزه لگوهای شرور در شهر «آرکهام» است. لگو بتمن باید شهر را آرام نگه دارد و با لگو های شرور مبارزه کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده سریال لگو بتمن

Nicholson N.f
Nicholson N.f
Nicholson N.f

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «لگو بتمن» درباره ماجراهای کوتاه و با مزه لگوهای شرور در شهر «آرکهام» است. لگو بتمن باید شهر را آرام نگه دارد و با لگو های شرور مبارزه کند.