ناموجود

سالهای جوانی

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  سالهای جوانی

محصولایران
نگاهی است به زندگی سه جوان از سه خانواده با خصوصیات مختلف که بدون اطلاع والدینشان به کارهای خلاف دست می‌زنند و خانواده‌هایشان پس از دریافت حقیقت، در حد توان خویش دست به اقداماتی می‌زنند تا آنان را در طریق تعالی و واقعیت یک زندگی سالم قرار دهند... پس از طی دوره‌ای اضطراب، جوان‌ها نهایتاً متوجه اشتباهات خود شده و متنبه می‌شوند.
فیلم‌های پیشنهادی