کودا
بستن

کودا

Coda

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کودا
پیش نمایش

کارگردان: Claude Lalonde

محصولکانادا
89
فارسی
5.2
فیلم «کودا» درباره یک پیانیست مشهور است که در اواخر دوره کاری خود دچار ترس و اضطراب می شود اما با الهام از یک تازه کار و منتقد موسیقی آزاد همه چیز تغییر می کند.

عوامل سازنده فیلم کودا

Nicolas Comeau
Louis Godbout
Claude Palardy