بهای دیدار

The price of the visit

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بهای دیدار
مستند «بهای دیدار» روایتی از استقبال مردم قم، پیرامون سفر رهبر انقلاب به این استان است. روایت از یک روز قبل از سفر ایشان شروع شده است و تا استقبال گرم مردم از رهبر انقلاب ادامه می یابد.

عوامل سازنده مستند بهای دیدار