پوستر فیلم  بهای دیدار

بهای دیدار

The price of the visit

مستندایرانی
.30دقیقه
مستند «بهای دیدار» روایتی از استقبال مردم قم، پیرامون سفر رهبر انقلاب به این استان است. روایت از یک روز قبل از سفر ایشان شروع شده است و تا استقبال گرم...

تصاویر و جزییات مستند بهای دیدار

 مستند بهای دیدار
 مستند بهای دیدار
 مستند بهای دیدار
 مستند بهای دیدار
 مستند بهای دیدار

عوامل سازنده مستند بهای دیدار

درباره مستند بهای دیدار

مستند «بهای دیدار» روایتی از استقبال مردم قم، پیرامون سفر رهبر انقلاب به این استان است. روایت از یک روز قبل از سفر ایشان شروع شده است و تا استقبال گرم مردم از رهبر انقلاب ادامه می یابد.