هشتصد
بستن
پوستر فیلم  هشتصد

هشتصد

فیلمچینی
.2ساعت و26دقیقه
فیلم «هشتصد» در مورد گروهی از سربازان چینی در اواخر دهه سی میلادی است که توسط ژاپنی ها محاصره شده اند و تحت فشار قرار دارند. آن ها دفاع از انبار شانگهای را اولویت خود می دانند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم هشتصد

Hu Guan
Wenjiu Zhu
Hu GuanRui Ge
Yiran TuHe Yongyi

خلاصه محتوا

فیلم «هشتصد» در مورد گروهی از سربازان چینی در اواخر دهه سی میلادی است که توسط ژاپنی ها محاصره شده اند و تحت فشار قرار دارند. آن ها دفاع از انبار شانگهای را اولویت خود می دانند.