هشتصد
بستن
پوستر فیلم  هشتصد

هشتصد

The Eight Hundred

فیلمچینی
.2ساعت و26دقیقه
فیلم «هشتصد» در مورد گروهی از سربازان چینی در اواخر دهه سی میلادی است که توسط ژاپنی ها محاصره شده اند و تحت فشار قرار دارند. آن ها دفاع از انبار شانگه...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم هشتصد

 فیلم هشتصد
 فیلم هشتصد
 فیلم هشتصد
 فیلم هشتصد

عوامل سازنده فیلم هشتصد

Hu Guan
Wenjiu Zhu
Hu GuanRui Ge
Yiran TuHe Yongyi

درباره فیلم هشتصد

فیلم «هشتصد» در مورد گروهی از سربازان چینی در اواخر دهه سی میلادی است که توسط ژاپنی ها محاصره شده اند و تحت فشار قرار دارند. آن ها دفاع از انبار شانگهای را اولویت خود می دانند.