گلوگاه شیطانGaloogahe Sheytan

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  گلوگاه شیطان

کارگردان: حمید بهمنی

محصولایران
فیلم «گلوگاه شیطان» داستان گروهی از ماموران شناسایی ایران در جنگ با عراق است که در سال ۱۳۶۴ برای شناسایی منطقه‌ ای از رودخانه اروند دچار سختی‌ های فراوانی می‌ شوند.
فیلم‌های پیشنهادی