پوستر فیلم  کاغذ بی خط

کاغذ بی خط

فیلمایرانی
.1ساعت و50دقیقه
فیلم «کاغذ بی خط» داستان «جهانگیر» و همسرش «رویا» است که صاحب دو فرزند هستند. این خانواده چهار نفره سال هاست که زندگی‌ آرام و معمولی دارند اما در این بین، رویا موقعیتی متمایز دارد.

عوامل سازنده فیلم کاغذ بی خط

خلاصه محتوا

فیلم «کاغذ بی خط» داستان «جهانگیر» و همسرش «رویا» است که صاحب دو فرزند هستند. این خانواده چهار نفره سال هاست که زندگی‌ آرام و معمولی دارند اما در این بین، رویا موقعیتی متمایز دارد.