پوستر فیلم  باغ وحش

باغ وحش

.1ساعت و34دقیقه
فیلم «باغ وحش» داستان نوجوانی است که در خلال بمباران هوایی آلمان ها سعی در نجات یک بچه فیل به نام «باستر» را دارد. در این مسیر دوستانش نیز به او کمک خواهند کرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم باغ وحش

خلاصه محتوا

فیلم «باغ وحش» داستان نوجوانی است که در خلال بمباران هوایی آلمان ها سعی در نجات یک بچه فیل به نام «باستر» را دارد. در این مسیر دوستانش نیز به او کمک خواهند کرد.