چرخ ناکوک
بستن
پوستر فیلم  چرخ ناکوک

چرخ ناکوک

Charkhe Nakook

مستندایرانی
.36دقیقه
مستند «چرخ ناکوک» در طی سال های اخیر خودرو و صنعت خودروسازی در کشور تاثیرات به سزایی در زمینه هایی چون اقتصاد، محیط زیست، امنیت روانی، سلامت گذاشته ا...

تصاویر و جزییات مستند چرخ ناکوک

 مستند چرخ ناکوک
 مستند چرخ ناکوک
 مستند چرخ ناکوک
 مستند چرخ ناکوک

عوامل سازنده مستند چرخ ناکوک

درباره مستند چرخ ناکوک

مستند «چرخ ناکوک» در طی سال های اخیر خودرو و صنعت خودروسازی در کشور تاثیرات به سزایی در زمینه هایی چون اقتصاد، محیط زیست، امنیت روانی، سلامت گذاشته است و همیشه انتقاداتی نسبت به آن بوده و هست به سراغ پاسخگویی به این ابهامات رفته و به دنبال راهکاری برای بهبود و توسعه این صنعت و مشکلات آن در کشور می گردد.