سرو زیر آب
بستن
پوستر فیلم  سرو زیر آب

سرو زیر آب

فیلمایرانی
.1ساعت و45دقیقه
در فیلم «سرو زیر آب» شهدای گمنام اقلیت مذهبی و اتفاقاتی که در معراج شهدا و نورد لوله اهواز افتاده است، می‌پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سرو زیر آب

خلاصه محتوا

در فیلم «سرو زیر آب» شهدای گمنام اقلیت مذهبی و اتفاقاتی که در معراج شهدا و نورد لوله اهواز افتاده است، می‌پردازد.