سرو زیر آب
بستن
پوستر فیلم  سرو زیر آب

سرو زیر آب

Under Water Cypress

فیلمایرانی
.1ساعت و45دقیقه
در فیلم «سرو زیر آب» شهدای گمنام اقلیت مذهبی و اتفاقاتی که در معراج شهدا و نورد لوله اهواز افتاده است، می‌پردازد.

تصاویر و جزییات فیلم سرو زیر آب

 فیلم سرو زیر آب
 فیلم سرو زیر آب
 فیلم سرو زیر آب
 فیلم سرو زیر آب

عوامل سازنده فیلم سرو زیر آب

درباره فیلم سرو زیر آب

در فیلم «سرو زیر آب» شهدای گمنام اقلیت مذهبی و اتفاقاتی که در معراج شهدا و نورد لوله اهواز افتاده است، می‌پردازد.