صفر تا سکو
بستن
پوستر فیلم  صفر تا سکو

صفر تا سکو

مستندایرانی
.1ساعت و26دقیقه
مستند «صفر تا سکو» سرگذشت موفقیت 3 خواهر ووشو کار اصفهانی است. روایت زندگی آن ها در این مستند، از محله ای قدیمی در شهر سمیرم شروع شده و به مسابقات اندونزی ختم می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند صفر تا سکو

خلاصه محتوا

مستند «صفر تا سکو» سرگذشت موفقیت 3 خواهر ووشو کار اصفهانی است. روایت زندگی آن ها در این مستند، از محله ای قدیمی در شهر سمیرم شروع شده و به مسابقات اندونزی ختم می شود.