جنگ ستارگان 7: نیرو بر می خیزد

Star Wars 7: The Force Awakens

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جنگ ستارگان 7: نیرو بر می خیزد

کارگردان: J.J. Abrams

محصولآمریکا
فیلم «جنگ ستارگان 7 نیرو بر می خیزد» سی سال پس از شکست امپراتوری اتفاق می افتد. در آن زمان کهکشان از سوی «کایلو رن» پلید و گروه «محفل یکم» با تهدید جدیدی روبرو شده است.

عوامل سازنده فیلم جنگ ستارگان 7: نیرو بر می خیزد

فیلم‌های پیشنهادی