پوستر فیلم  جنگ ستارگان 7: نیرو بر می خیزد

جنگ ستارگان 7: نیرو بر می خیزد

.2ساعت و16دقیقه
فیلم «جنگ ستارگان 7 نیرو بر می خیزد» سی سال پس از شکست امپراتوری اتفاق می افتد. در آن زمان کهکشان از سوی «کایلو رن» پلید و گروه «محفل یکم» با تهدید جدیدی روبرو شده است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جنگ ستارگان 7: نیرو بر می خیزد

خلاصه محتوا

فیلم «جنگ ستارگان 7 نیرو بر می خیزد» سی سال پس از شکست امپراتوری اتفاق می افتد. در آن زمان کهکشان از سوی «کایلو رن» پلید و گروه «محفل یکم» با تهدید جدیدی روبرو شده است.