پوستر فیلم  عشق روی بالکن

عشق روی بالکن

Love On The Balcony

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «عشق روی بالکن» درباره دختر و پسری جوان است که به تازگی همسایه هم شده اند. آن ها شیفته یک دیگر هستند و هر روز روی بالکن می آیند تا علاقه...

تصاویر و جزییات انیمیشن عشق روی بالکن

 انیمیشن عشق روی بالکن
 انیمیشن عشق روی بالکن
 انیمیشن عشق روی بالکن
 انیمیشن عشق روی بالکن

عوامل سازنده انیمیشن عشق روی بالکن

Joshua Hyunwoo JunKun Yu Ng
Joshua Hyunwoo JunKun Yu Ng
Laurent Courbier

درباره انیمیشن عشق روی بالکن

انیمیشن کوتاه «عشق روی بالکن» درباره دختر و پسری جوان است که به تازگی همسایه هم شده اند. آن ها شیفته یک دیگر هستند و هر روز روی بالکن می آیند تا علاقه خود را به یک دیگر نشان دهند. اما پیرمردی خشمگین و عصبانی که همسایه مشترک آن دو است این کار را برای آن ها سخت کرده است.