پوستر فیلم  پاندای کونگ فو کار 2

پاندای کونگ فو کار 2

Kung Fu Panda 2

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و29دقیقه
انیمیشن «پاندای کونگ فوکار2» زمانی است که طاووسی به نام «شن» سلاح خطرناکی درست می کند که به وسیله آن بتواند چین را زیر سلطه خود ببرد. پاندای کونگ فو ک...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن پاندای کونگ فو کار 2

Jennifer Yuh Nelson
Melissa Cobb
John PowellHans Zimmer

درباره انیمیشن پاندای کونگ فو کار 2

انیمیشن «پاندای کونگ فوکار2» زمانی است که طاووسی به نام «شن» سلاح خطرناکی درست می کند که به وسیله آن بتواند چین را زیر سلطه خود ببرد. پاندای کونگ فو کار که تمرین های سخت و طاقت فرسای استاد «شیفو» را گذرانده، باید با پنج استاد به چین برود و سلاح مرگباری که شن ساخته را نابود کند.