پوستر فیلم  رو در رو با قهرمان

رو در رو با قهرمان

Roo Dar Roo Ba Ghahreman

مستندایرانی
.28دقیقه
مستند «رو در رو با قهرمان» درباره مردی به نام «حسن مریمی» است. او مردی روستا نشین در حومه شهر «زاویه» است. او مشغول زندگی روزمره اش بود که سلسله اتفاق...

عوامل سازنده مستند رو در رو با قهرمان

درباره مستند رو در رو با قهرمان

مستند «رو در رو با قهرمان» درباره مردی به نام «حسن مریمی» است. او مردی روستا نشین در حومه شهر «زاویه» است. او مشغول زندگی روزمره اش بود که سلسله اتفاقاتی او را وادار به پوشیدن لباس رزم و مبارزه علیه «سرهنگ قذافی» می کند. ویژگی های خاص «حسن مریمی» او را تبدیل به قهرمان انقلاب «17 فوریه» «لیبی» می کند.