پوستر فیلم  خوشبختی

خوشبختی

.1ساعت و13دقیقه
فیلم «خوشبختی» داستان زندگی یک زوج به نام «تیم» و «کلوئه» است که دیدگاه متفاوتی درباره خوشبختی دارند. با تمام شدن تابستان، دخترشان برای رفتن به مدرسه آماده می شود. اکنون آن‌ ها تلاش می کنند به قولی که به دخترشان داده ‌اند عمل کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم خوشبختی

Bruno Merle
Bruno NahonCaroline Nataf
Bruno Merle
Pygnmy Johnson

خلاصه محتوا

فیلم «خوشبختی» داستان زندگی یک زوج به نام «تیم» و «کلوئه» است که دیدگاه متفاوتی درباره خوشبختی دارند. با تمام شدن تابستان، دخترشان برای رفتن به مدرسه آماده می شود. اکنون آن‌ ها تلاش می کنند به قولی که به دخترشان داده ‌اند عمل کنند.