پوستر فیلم  خوشبختی

خوشبختی

Felicità

.1ساعت و4دقیقه
فیلم «خوشبختی» داستان زندگی یک زوج به نام «تیم» و «کلوئه» است که دیدگاه متفاوتی درباره خوشبختی دارند. با تمام شدن تابستان، پسرشان برای رفتن به مدرسه آ...

تصاویر و جزییات فیلم خوشبختی

 فیلم خوشبختی
 فیلم خوشبختی
 فیلم خوشبختی
 فیلم خوشبختی
 فیلم خوشبختی

عوامل سازنده فیلم خوشبختی

Bruno Merle
Bruno NahonCaroline Nataf
Bruno Merle
Pygnmy Johnson

درباره فیلم خوشبختی

فیلم «خوشبختی» داستان زندگی یک زوج به نام «تیم» و «کلوئه» است که دیدگاه متفاوتی درباره خوشبختی دارند. با تمام شدن تابستان، پسرشان برای رفتن به مدرسه آماده می شود. اکنون آن‌ ها تلاش می کنند به قولی که به پسرشان داده ‌اند عمل کنند.