پوستر فیلم  شیر تو شیر

شیر تو شیر

فیلمایرانی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «شیر تو شیر» داستان مردی بنام «فضل الله» است که همسرش را هنگام زایمان از دست می‌ دهد. فضل الله درگیر بزرگ کردن «امیرعلی» و گرفتن شیر از زنان شیرده روستا برای زمان گرسنگی امیرعلی است.

عوامل سازنده فیلم شیر تو شیر

خلاصه محتوا

فیلم «شیر تو شیر» داستان مردی بنام «فضل الله» است که همسرش را هنگام زایمان از دست می‌ دهد. فضل الله درگیر بزرگ کردن «امیرعلی» و گرفتن شیر از زنان شیرده روستا برای زمان گرسنگی امیرعلی است.