پوستر فیلم  شیر تو شیر

شیر تو شیر

Shir Too Shir

فیلمایرانی
.1ساعت و30دقیقه
فیلم «شیر تو شیر» داستان مردی بنام «فضل الله» است که همسرش را هنگام زایمان از دست می‌ دهد. فضل الله درگیر بزرگ کردن «امیرعلی» و گرفتن شیر از زنان شیرد...

عوامل سازنده فیلم شیر تو شیر

درباره فیلم شیر تو شیر

فیلم «شیر تو شیر» داستان مردی بنام «فضل الله» است که همسرش را هنگام زایمان از دست می‌ دهد. فضل الله درگیر بزرگ کردن «امیرعلی» و گرفتن شیر از زنان شیرده روستا برای زمان گرسنگی امیرعلی است.