پوستر فیلم  وایکینگ ها

وایکینگ ها

.1ساعت و33دقیقه
فیلم «وایکینگ ها» درباره دو برادر به اسم های «اینار» و «اریک» است. آن ها بدون دانستن هویت واقعی خود برای تصاحب تاج و تخت «بریتانیا» با یک دیگر مبارزه می کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم وایکینگ ها

Dan Swietlik
Jerry BreslerLee Katz
Mario Nascimbene

خلاصه محتوا

فیلم «وایکینگ ها» درباره دو برادر به اسم های «اینار» و «اریک» است. آن ها بدون دانستن هویت واقعی خود برای تصاحب تاج و تخت «بریتانیا» با یک دیگر مبارزه می کنند.