پوستر فیلم  آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات

آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات

Hillarys America: The Secret History of the Democratic Party

.1ساعت و6دقیقه
مستند «آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات» داستان «هیلاری کلینتون» نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا است که زندگی او را در حزب دموکرات، در زمان «اند...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده مستند آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات

Gerald R. Molen
Stephen Limbaugh

درباره مستند آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات

مستند «آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات» داستان «هیلاری کلینتون» نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا است که زندگی او را در حزب دموکرات، در زمان «اندرو جکسون» مورد بررسی قرار می دهد. دسوزا قصد دارد در این مستند فعالیت و رسوایی های «هیلاری کلینتون» و عواملی که باعث شد او رای نیاورد را بررسی کند.