پوستر فیلم  خانه امن

خانه امن

سریالایرانی
.52دقیقه
سریال «خانه امن» داستان دو مامور امنیتی به نام‌ های «کمال» و «افشین» را روایت می‌ کند که یکی مسئول تیم ضد تروریستی و دیگری مسئول تیم مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی است که هر دوی آن ها درگیر حمله تروریستی توسط داعش می شوند و باید رابط آن ها را در ایران پیدا کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال خانه امن

احمد معظمی
ابوالفضل صفری
آرش بادپا

خلاصه محتوا

سریال «خانه امن» داستان دو مامور امنیتی به نام‌ های «کمال» و «افشین» را روایت می‌ کند که یکی مسئول تیم ضد تروریستی و دیگری مسئول تیم مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی است که هر دوی آن ها درگیر حمله تروریستی توسط داعش می شوند و باید رابط آن ها را در ایران پیدا کند.