پوستر فیلم  پستچی

پستچی

The Postman

.2ساعت و4دقیقه
فیلم «پستچی» داستان «آمریکا» است که پس از جنگی بزرگ به ویرانی درآمده و مردم آن، گروهی و بدون دولت مرکزی زندگی می کنند. در این زمان یک سوارکار، لباس پس...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم پستچی

Kevin Costner
David BrinEric Roth
James Newton Howard
Peter Boyle

درباره فیلم پستچی

فیلم «پستچی» داستان «آمریکا» است که پس از جنگی بزرگ به ویرانی درآمده و مردم آن، گروهی و بدون دولت مرکزی زندگی می کنند. در این زمان یک سوارکار، لباس پستچی را می پوشد و به همراه بسته ای پر از نامه به دنبال صاحب نامه ها می گردد تا بتواند ذره ای امید برای بازماندگان جنگ ایجاد کند.