پستچیThe Postman

دانلود
افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  پستچی

کارگردان: Kevin Costner

محصولآمریکا
فیلم «پستچی» داستان آمریکا است که پس از جنگی بزرگ به ویرانی درآمده و مردم آن، گروهی و بدون دولت مرکزی زندگی می کنند. زمانی که یک سوارکار، لباس پستچی را می پوشد و به همراه بسته ای پر از نامه به دنبال صاحب نامه ها می گردد تا بتواند ذره ای امید برای بازماندگان جنگ ایجاد کند.
فیلم‌های پیشنهادی