سرمایه انسانی
بستن
پوستر فیلم  سرمایه انسانی

سرمایه انسانی

Human Capital

.1ساعت و19دقیقه
فیلم «سرمایه انسانی» درباره دو خانواده مختلف است. زندگی این دو خانواده هنگامی شروع می شود که فرزندانشان رابطه ای را آغاز می کنند که منجر به یک حادثه غ...

تصاویر و جزییات فیلم سرمایه انسانی

 فیلم سرمایه انسانی
 فیلم سرمایه انسانی
 فیلم سرمایه انسانی
 فیلم سرمایه انسانی

عوامل سازنده فیلم سرمایه انسانی

Marc Meyers
Janek AmbrosAsh Avildsen
Marcelo Zarvos
Tariq AnwarAlex Hall

درباره فیلم سرمایه انسانی

فیلم «سرمایه انسانی» درباره دو خانواده مختلف است. زندگی این دو خانواده هنگامی شروع می شود که فرزندانشان رابطه ای را آغاز می کنند که منجر به یک حادثه غم انگیز می شود.