پوستر فیلم  ملاقات با گورباچف

ملاقات با گورباچف

مستندانگلیسی
.1ساعت و30دقیقه
مستند «ملاقات با گورباچف» روایت زندگی «میخائیل گورباچف» هشتمین و آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی به ترتیب زمانی است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند ملاقات با گورباچف

Werner HerzogAndre Singer
Svetlana PalmerLucki Stipetic
Werner Herzog
Nicholas Singer
Michael Ellis

خلاصه محتوا

مستند «ملاقات با گورباچف» روایت زندگی «میخائیل گورباچف» هشتمین و آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی به ترتیب زمانی است.