پوستر فیلم  ملاقات با گورباچف

ملاقات با گورباچف

Meeting Gorbachev

مستندانگلیسی
.1ساعت و30دقیقه
مستند «ملاقات با گورباچف» روایت زندگی «میخائیل گورباچف» هشتمین و آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی به ترتیب زمانی است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند ملاقات با گورباچف

 مستند ملاقات با گورباچف
 مستند ملاقات با گورباچف
 مستند ملاقات با گورباچف
 مستند ملاقات با گورباچف
 مستند ملاقات با گورباچف

عوامل سازنده مستند ملاقات با گورباچف

Werner HerzogAndre Singer
Svetlana PalmerLucki Stipetic
Werner Herzog
Nicholas Singer
Michael Ellis

درباره مستند ملاقات با گورباچف

مستند «ملاقات با گورباچف» روایت زندگی «میخائیل گورباچف» هشتمین و آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی به ترتیب زمانی است.