پوستر فیلم  کنفسیوس

کنفسیوس

Confucius

فیلمچینی
.1ساعت و52دقیقه
فیلم «کنفسیوس» داستانی هیجان انگیز از زندگی فیلسوف و استاد رزمی کار مشهور و با نفوذ چینی را روایت می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم کنفسیوس

 فیلم کنفسیوس
 فیلم کنفسیوس
 فیلم کنفسیوس
 فیلم کنفسیوس
 فیلم کنفسیوس

عوامل سازنده فیلم کنفسیوس

Mei Hu
Fei Chen
Jiping Zhao

درباره فیلم کنفسیوس

فیلم «کنفسیوس» داستانی هیجان انگیز از زندگی فیلسوف و استاد رزمی کار مشهور و با نفوذ چینی را روایت می کند.