سه ماهی
بستن
پوستر فیلم  سه ماهی

سه ماهی

Se Mahi

فیلمایرانی
.1ساعت و33دقیقه
فیلم «سه ماهی» داستان زنی به نام «الهام» است که مبتلا به عارضه مغزی است و او در پذیرش یا عدم پذیرش عمل جراحی مردد است.

تصاویر و جزییات فیلم سه ماهی

 فیلم سه ماهی
 فیلم سه ماهی
 فیلم سه ماهی
 فیلم سه ماهی

عوامل سازنده فیلم سه ماهی

حمیدرضا قربانی
سید محمود رضوی
ستار اورکی
مریم نراقی

درباره فیلم سه ماهی

فیلم «سه ماهی» داستان زنی به نام «الهام» است که مبتلا به عارضه مغزی است و او در پذیرش یا عدم پذیرش عمل جراحی مردد است.