سه ماهی
بستن
پوستر فیلم  سه ماهی

سه ماهی

فیلمایرانی
.1ساعت و33دقیقه
فیلم «سه ماهی» داستان زنی به نام «الهام» است که مبتلا به عارضه مغزی است و او در پذیرش یا عدم پذیرش عمل جراحی مردد است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سه ماهی

حمیدرضا قربانی
سید محمود رضوی
ستار اورکی
مریم نراقی

خلاصه محتوا

فیلم «سه ماهی» داستان زنی به نام «الهام» است که مبتلا به عارضه مغزی است و او در پذیرش یا عدم پذیرش عمل جراحی مردد است.