پوستر فیلم  حارس القدس

حارس القدس

سریالسوریه ای
.37دقیقه
سریال «حارس القدس» به دوران کودکی «کابوشی» در دهه 1930 باز می گردد. این سریال به زندگی نامه اسقف «هیلاریون کاپوچی» می پردازد. وی در حلب به دنیا آمد و در مدرسه علمیه سنت آن در اورشلیم تحصیل کرده است. «کابوشی» در زمان ریاست، مخالف اشغال فلسطین بود و با آرمان های فلسطین همراه شد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال حارس القدس

باسل الخطیب
زیاد علی
حسن م. یوسف

خلاصه محتوا

سریال «حارس القدس» به دوران کودکی «کابوشی» در دهه 1930 باز می گردد. این سریال به زندگی نامه اسقف «هیلاریون کاپوچی» می پردازد. وی در حلب به دنیا آمد و در مدرسه علمیه سنت آن در اورشلیم تحصیل کرده است. «کابوشی» در زمان ریاست، مخالف اشغال فلسطین بود و با آرمان های فلسطین همراه شد.