پوستر فیلم  یک روز بخصوص

یک روز بخصوص

A Special Day

فیلمایرانی
.1ساعت و33دقیقه
فیلم «یک روز بخصوص» داستان یک انتخاب است. «حامد» باید براى عمل قلب خواهرش تصمیمی بگیرد كه در آینده مسیرهاى متفاوتى را پیش روى او قرار مى دهد.

تصاویر و جزییات فیلم یک روز بخصوص

 فیلم یک روز بخصوص
 فیلم یک روز بخصوص
 فیلم یک روز بخصوص
 فیلم یک روز بخصوص
 فیلم یک روز بخصوص

عوامل سازنده فیلم یک روز بخصوص

درباره فیلم یک روز بخصوص

فیلم «یک روز بخصوص» داستان یک انتخاب است. «حامد» باید براى عمل قلب خواهرش تصمیمی بگیرد كه در آینده مسیرهاى متفاوتى را پیش روى او قرار مى دهد.