پوستر فیلم  یک روز بخصوص

یک روز بخصوص

فیلمایرانی
.1ساعت و33دقیقه
فیلم «یک روز بخصوص» داستان یک انتخاب است. «حامد» باید براى عمل قلب خواهرش تصمیمی بگیرد كه در آینده مسیرهاى متفاوتى را پیش روى او قرار مى دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم یک روز بخصوص

خلاصه محتوا

فیلم «یک روز بخصوص» داستان یک انتخاب است. «حامد» باید براى عمل قلب خواهرش تصمیمی بگیرد كه در آینده مسیرهاى متفاوتى را پیش روى او قرار مى دهد.