یک روز بخصوصA Special Day

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  یک روز بخصوص

کارگردان: همایون اسعدیان

محصولایران
فیلم «یک روز بخصوص» داستان یک انتخاب است. «حامد» باید براى عمل قلب خواهرش تصمیمی بگیرد كه در آینده مسیرهاى متفاوتى را پیش روى او قرار مى دهد.