تنها میان طالبانAlone Among The Taliban

دانلود
افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  تنها میان طالبان

محصولایران
یک روایت بی واسطه در مورد نگرش طالبان به مسائل مختلفی از جمله سیاست، مذهب و قومیت است. اسلام زاده چند بار به کشور افغانستان سفر کرد تا سرانجام موفق شد اجازه حضور بین این گروه را پیدا کرد و ۱۵ روز در میان طالبان زندگی کرد.
فیلم‌های پیشنهادی