پوستر فیلم  تنها میان طالبان

تنها میان طالبان

Alone Among The Taliban

مستندایرانی
.1ساعت و5دقیقه
مستند «تنها میان طالبان» یک روایت بی واسطه در مورد نگرش طالبان به مسائل مختلفی از جمله سیاست، مذهب و قومیت است. «محسن اسلام زاده» چند بار به کشور افغا...

تصاویر و جزییات مستند تنها میان طالبان

 مستند تنها میان طالبان
 مستند تنها میان طالبان
 مستند تنها میان طالبان
 مستند تنها میان طالبان
 مستند تنها میان طالبان

عوامل سازنده مستند تنها میان طالبان

درباره مستند تنها میان طالبان

مستند «تنها میان طالبان» یک روایت بی واسطه در مورد نگرش طالبان به مسائل مختلفی از جمله سیاست، مذهب و قومیت است. «محسن اسلام زاده» چند بار به کشور افغانستان سفر کرد تا سرانجام موفق شد اجازه حضور بین این گروه را پیدا کرد و ۱۵ روز در میان طالبان زندگی کرد.