پوستر فیلم  کما

کما

.1ساعت و48دقیقه
فیلم «کما» داستان یک معمار جوان است که پس از تصادف سختی، در دنیای عجیب و رمز آلود در ذهن خود که قوانین فیزیک در آن معنایی ندارد، چشم باز می کند. او برای خروج از این دنیا متوجه می شود که باید قوانین آن را بیاموزد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کما

Nikita Argunov
Ilya Andrus

خلاصه محتوا

فیلم «کما» داستان یک معمار جوان است که پس از تصادف سختی، در دنیای عجیب و رمز آلود در ذهن خود که قوانین فیزیک در آن معنایی ندارد، چشم باز می کند. او برای خروج از این دنیا متوجه می شود که باید قوانین آن را بیاموزد.