ناموجود

کاپیتانCapitan

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  کاپیتان
"سید جاسم محمد احمد" از اهالی استان ذی قار در جنوب عراق، مردی ۵۰ ساله که با فتوای مرجعیت شیعه، لباس رزم پوشیده و راهی جبهه نبرد با داعش شده از هدف خود و سایر همرزمانش در این نبرد مقدس می گوید.
فیلم‌های پیشنهادی