پوستر فیلم  اسکوبی دو: نبرد نهایی شگی

اسکوبی دو: نبرد نهایی شگی

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و17دقیقه
در انیمیشن «اسکوبی دو: نبرد نهایی شگی» این بار «اسکوبی دو» و دوستانش به سراغ یک مزرعه شخصی و عجیب در یک شهر می روند و متوجه می شوند که مردم آن منطقه از یک موجود خارق العاده ای وحشت دارند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن اسکوبی دو: نبرد نهایی شگی

Matt Peters
Alan Burnett

خلاصه محتوا

در انیمیشن «اسکوبی دو: نبرد نهایی شگی» این بار «اسکوبی دو» و دوستانش به سراغ یک مزرعه شخصی و عجیب در یک شهر می روند و متوجه می شوند که مردم آن منطقه از یک موجود خارق العاده ای وحشت دارند.