پوستر فیلم  قلب اژدها: انتقام

قلب اژدها: انتقام

Dragonheart: Vengeance

.1ساعت و35دقیقه
فیلم «قلب اژدها: انتقام» درباره جوان کشاورزی به نام «لوکاس» است که مهاجمین وحشی ، خانواده او را در حومه شهر به قتل می رسانند، اینک او با یک اژدها و یک...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم قلب اژدها: انتقام

 فیلم قلب اژدها: انتقام
 فیلم قلب اژدها: انتقام
 فیلم قلب اژدها: انتقام
 فیلم قلب اژدها: انتقام
 فیلم قلب اژدها: انتقام

عوامل سازنده فیلم قلب اژدها: انتقام

درباره فیلم قلب اژدها: انتقام

فیلم «قلب اژدها: انتقام» درباره جوان کشاورزی به نام «لوکاس» است که مهاجمین وحشی ، خانواده او را در حومه شهر به قتل می رسانند، اینک او با یک اژدها و یک مزدور تیمی تشکیل داده تا برای انتقام، یک کار گروهی را انجام دهند.