ماهی و گربه
بستن
پوستر فیلم  ماهی و گربه

ماهی و گربه

فیلمایرانی
.2ساعت و21دقیقه
فیلم «ماهی و گربه» تعدادی جوان دانشجو برای بادبادک هوا کردن به جنگل می روند و کنار یک دریاچه کمپ برپا می کنند. آن سوی جنگل، رستورانی در یک کلبه هست که سه مرد ساکن آن هستند. رستوران به گوشت احتیاج دارد و جز این جوان‌ ها، شکاری در آن اطراف نیست.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ماهی و گربه

شهرام مکری
سپهر سیفی
شهرام مکری

خلاصه محتوا

فیلم «ماهی و گربه» تعدادی جوان دانشجو برای بادبادک هوا کردن به جنگل می روند و کنار یک دریاچه کمپ برپا می کنند. آن سوی جنگل، رستورانی در یک کلبه هست که سه مرد ساکن آن هستند. رستوران به گوشت احتیاج دارد و جز این جوان‌ ها، شکاری در آن اطراف نیست.