پوستر فیلم  نبرد با شیطان

نبرد با شیطان

Battle with the Devil

مستندایرانی
.30دقیقه
مستند «نبرد با شیطان» به تاریخچه مقاومت مردم سوریه در برابر رژیم اشغالگر قدس می پردازد که سبب اتحاد غربی عربی علیه سوریه و حمایت از کشتار دائمی مردم س...

عوامل سازنده مستند نبرد با شیطان

درباره مستند نبرد با شیطان

مستند «نبرد با شیطان» به تاریخچه مقاومت مردم سوریه در برابر رژیم اشغالگر قدس می پردازد که سبب اتحاد غربی عربی علیه سوریه و حمایت از کشتار دائمی مردم سوریه شد.