لاتاری در بیروت
بستن
پوستر فیلم  لاتاری در بیروت

لاتاری در بیروت

Lottery In Beirut

مستندایرانی
.38دقیقه
مستند «لاتاری در بیروت» روایتی کمتر شنیده شده از مذاکرات دولت سازندگی با آمریکایی ها در سال 69 و پس از رحلت امام خمینی (ره) است. مذاکراتی که به بهانه ...

تصاویر و جزییات مستند لاتاری در بیروت

عوامل سازنده مستند لاتاری در بیروت

درباره مستند لاتاری در بیروت

مستند «لاتاری در بیروت» روایتی کمتر شنیده شده از مذاکرات دولت سازندگی با آمریکایی ها در سال 69 و پس از رحلت امام خمینی (ره) است. مذاکراتی که به بهانه آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان آغاز شد.