لاتاری در بیروت
بستن
پوستر فیلم  لاتاری در بیروت

لاتاری در بیروت

مستندایرانی
.38دقیقه
مستند «لاتاری در بیروت» روایتی کمتر شنیده شده از مذاکرات دولت سازندگی با آمریکایی ها در سال 69 و پس از رحلت امام خمینی (ره) است. مذاکراتی که به بهانه آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان آغاز شد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند لاتاری در بیروت

خلاصه محتوا

مستند «لاتاری در بیروت» روایتی کمتر شنیده شده از مذاکرات دولت سازندگی با آمریکایی ها در سال 69 و پس از رحلت امام خمینی (ره) است. مذاکراتی که به بهانه آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان آغاز شد.