پوستر فیلم  تام و جری: کارخانه شکلات سازی

تام و جری: کارخانه شکلات سازی

Tom And Jerry: Willy Wonka And The Chocolate Factory

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و19دقیقه
انیمیشن «تام و جری: کارخانه شکلات‌ سازی» وقتی که «تام» و «جری» وارد دنیای شگفت انگیز کارخانه شکلات سازی «ویلی وونکا» می شوند، داستان انیمیشن وارد ماجر...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن تام و جری: کارخانه شکلات سازی

درباره انیمیشن تام و جری: کارخانه شکلات سازی

انیمیشن «تام و جری: کارخانه شکلات‌ سازی» وقتی که «تام» و «جری» وارد دنیای شگفت انگیز کارخانه شکلات سازی «ویلی وونکا» می شوند، داستان انیمیشن وارد ماجراجویی هایی عجیب می شود.